Bất động sản

CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN HOẶC BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM | Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

1. Người Nước Ta đang thao tác, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ hoàn toàn có thể trực tiếp đến Đại sứ quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự vào Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền xử lý những yếu tố tương quan đến gia tài hoặc bất động sản ( nhà, đất ) tại Nước Ta và được Đại sứ quán xác nhận chữ ký để sử dụng tại Nước Ta .

–   Mẫu Hợp đồng ủy quyền (mẫu download pdf) : Quý vị có thể đề nghị người liên quan ở Việt Nam gửi cho quý vị mẫu Hợp đồng ủy quyền theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam. Mẫu của Đại sứ quán đính kèm theo chỉ để tham khảo.
–   Đối với Hợp đồng ủy quyền mà Bên được ủy quyền không cùng có mặt tại Hoa Kỳ để ký thì Bên ủy quyền ký và làm thủ tục chứng nhận chữ ký tại Hoa Kỳ. Sau đó Hợp đồng này phải được Bên được ủy quyền ký tiếp tại Phòng công chứng ở Việt Nam để được công chứng chữ ký thì Hợp đồng ủy quyền này mới có hiệu lực pháp lý.     
 
–    Người yêu cầu chứng thực Hợp đồng ủy quyền cần xuất trình các giấy tờ kèm theo :  

• Giấy tờ chứng tỏ quyền sở hữu hợp pháp của người ủy quyền so với gia tài hoặc bất động sản đó ( bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Nước Ta ) ; Nếu sách vở tương quan đến bất động sản được cấp trước năm 1975 thì cần có xác nhận của Phòng Nhà Đất hoặc Phòng đô thị Quận / huyện nơi có bất động sản về việc bất động sản đó lúc bấy giờ không thuộc quản trị của Nhà nước ; và

•    Bản sao hộ chiếu Hoa kỳ (trang có ảnh và chữ ký) nếu người ủy quyền mang hộ chiếu Hoa Kỳ; hoặc thẻ xanh và bằng lái xe.  Bản sao hộ chiếu Việt Nam (từ trang 1 đến trang 4) nếu người ủy quyền đang mang hộ chiếu Việt Nam. Nếu tên trong khai sinh Việt Nam, và tên trong giấy tờ hiện nay của quý vị khác nhau, quý vị cần có giấy xác nhận quý vị có hai tên (quý vị có thể nộp bản photocopy giấy nhập quốc tịch, nếu ở mặt sau của giấy này có ghi tên Việt Nam trước khi vào quốc tịch của quý vị) hoặc các giấy tờ khác của Hoa Kỳ hoặc của Việt Nam xác nhận về việc đổi tên của Quý vị.

• Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ khẩu của người được chuyển nhượng ủy quyền tại Nước Ta ( bản sao có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Nước Ta ) ;
– Hướng dẫn cách điền Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền :
– Hợp đồng ủy quyền cần điền vừa đủ, rõ ràng, đúng mực, bằng tiếng Nước Ta, những nội dung theo nhu yếu. Không được gạch xóa, viết bằng hai nét chữ hoặc hai loại màu mực viết khác nhau .
– Điều 2 : nếu không có thù lao thì ghi Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền không có thù lao .
– Điều 3 : Về thời hạn ủy quyền hoàn toàn có thể ghi đơn cử thời hạn ủy quyền, hoặc ghi Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền có thời hạn kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc chuyển nhượng ủy quyền .
– Nếu dùng mẫu số 1 thì Bên được chuyển nhượng ủy quyền ( Bên B ) phải chỉ định người thứ 3, không phải là người được Tặng Ngay cho gia tài nêu tại Điều 1 thì mới làm thủ tục được ở Nước Ta .
* Lưu ý : Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và những sách vở tương quan cần thêm 01 bản photocopy để lưu tại Đại sứ quán .
2. Trong trường hợp không hề xuất hiện tại trụ sở Đại sứ quán, quý vị hoàn toàn có thể gửi qua đường bưu điện Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền và những sách vở như nhu yếu nêu trên để được xác nhận. Tuy nhiên, trên Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền cần có :

•   Xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) hoặc Lục sự Quận (County Clerk) đối với chữ ký của quý vị; và

• Xác nhận của Bộ Ngoại giao Tiểu bang ( State-level Secretary of State or its Authentication Office ) so với chữ ký của Công chứng viên hoặc Lục sự Quận đó .
Lệ phí : Trả bằng Money Order hoặc Cashier’s Check cho “ Embassy of Vietnam ” .
Thời gian xử lý : Năm ngày thao tác kể từ khi Đại sứ quán nhận được rất đầy đủ hồ sơ .
Gửi trả tác dụng : Đại sứ quán hoàn toàn có thể gửi trả tác dụng qua đường bưu điện bằng dịch vụ có tracking number USPS Express Mail. Quý vị cần cung ứng bì th ¬ ¬ ư đã trả tiền cư ¬ ớc phí của dịch vụ trên và ghi rõ địa chỉ ngư ¬ ¬ ời nhận để Đại sứ quán gửi trả. Vì sự bảo đảm an toàn của sách vở của quý vị, xin ý kiến đề nghị KHÔNG sử dụng những dịch vụ phát chuyển thư khác .
Quý vị cần ghi lại tracking number của bì thư gửi đi và gửi trả hiệu quả để thuận tiện cho việc tra cứu hiệu quả .

3. Dịch Vụ Thương Mại bưu điện hai chiều ( Door-To-Door Service ) tại địa chỉ :
http://vietnamembassy-usa.org/vi/basic-page/dang-ky-su-dung-dich-vu-bi-thu-fedex

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần thêm thông tin xin sung sướng liên hệ :
Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán :

–  Giờ tiếp khách tại Đại sứ quán:    9:30 đến 12:00 các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
–  Hỏi thêm về thủ tục:     Điện thoại số:    (202) 436-6889 từ 10h00 đến 12h00  các buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu
– Tra cứu kết quả:     Điện thoại số (202) 436-6889 từ 2h30pm đến 4h00pm các buổi chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu
–  Fax:   (202) 861 0917
–  Website:  http://www.vietnamembassy.us
–  Địa chỉ: 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036